Bli en av Vasaplans stöttepelare!

För att stärka föreningens arbete erbjuder vi er att bli en av våra stöttepelare genom att saga JA till ett sponsorpaket. Tillsammans gör vi Umeå varmare!